Usługi księgowe – biuro rachunkowe

Kancelaria Księgowo – Podatkowa ATL w ramach swojej działalności świadczy następujące usługi księgowe:

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupów dla celów podatku od towarów i usług
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • Reprezentowanie klienta w urzędach
 • Sporządzanie miesięcznych deklaracji podatkowych
 • Tworzenie zasad polityki rachunkowości i zakładowych planów kont
 • Rozliczanie inwestycji,
 • Sporządzanie i analizowanie bilansu zysków i strat oraz przepływu środków pieniężnych
 • Sporządzanie deklaracji wstępnych i ostatecznych z tytułu podatku dochodowego
 • Sporządzanie analiz i wszelkich rozliczeń podmiotów gospodarczych
 • Sporządzanie deklaracji do GUS

Księgi prowadzimy w naszej siedzibie bądź u Klienta.