Obsługa kadrowo – płacowa

Kancelaria Księgowo – Podatkowa ATL w ramach swojej działalności świadczy następujące usługi związane z kadrami i płacami:

  • Prowadzenie dokumentacji kadrowej
  • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
  • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązanie stosunku pracy
  • Przygotowanie świadectw pracy
  • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem: zwolnień lekarskich, urlopów , dodatków i potrąceń
  • Obsługa umów cywilno-prawnych: zlecenia, o dzieło, innych
  • Przygotowanie deklaracji ZUS
  • Przygotowanie informacji dla pracowników na drukach ZUS RMUA
  • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
  • Doradztwo w sprawach kadrowo-płacowych